Stichting KIKA

Het schenken van cadeautjes is natuurlijk in werkelijkheid iets wat ouders, opa's en oma's, ooms en tantes doen, namens de Sint natuurlijk. Sterker nog, voor een bezoekje van Sinterklaas moet er betaald worden.

 

Wel is het zo, dat het inhuren van Sinterklaas en zijn Pieten tevens een donatie inhoudt aan de stichting KIKA, want de Sint en zijn Pieten staan meer dan de helft van het totaal aan inkomsten af aan dit goede doel.

De stichting KIKA streeft ernaar om het aantal kinderen met kanker te verminderen.

 

In 2011 werd € 431,- overgemaakt, in 2012 is het € 452,- geworden, in 2013 ging het stevig omhoog naar € 780,85 en in 2014 zet de trend omhoog door: € 868,35 ook in 2015 weer verder omhoog: € 1079,10 en in 2016 is nog hoger ge worden: € 1234,35. In het afgelopen jaar stagneert de stijging en wordt het wat minder: € 1199,15 en dat komt omdat we een groot bedrijf kwijtraakten dat alleen al goed was voor € 250,-... dus uiteindelijk ging het zo slecht nog niet!

In 2018 gaat deze Sinterklaas (vanwege zijn gezondheid) alleen nog maar op 5 december op bezoek. Dat waren dus negen bezoekjes die gezamenlijk € 467,50 opbrachten en dat ging in zijn geheel naar KiKa.

 

Op Marktplaats kunt u (vanaf september) een advertentie vinden, waarin de mogelijkheid wordt geboden om deze Sint en Zwarte Pieten in te huren.

 

Uiteraard is het ook mogelijk dat u een kwitantie krijgt voor het deel dat de Sint dan namens u aan KIKA doneert, ten einde het als bewijsstuk aan de belastingdienst te laten zien.

 

Al in de maand september komen de eerste aanvragen binnen en er zijn al reserveringen geboekt vrijwel meteen na afloop van het bezoek van vorig jaar.  

 

 

 

Organisatie

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen

Doelstellingen

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.

Meer specifiek streeft KiKa naar:

  1. Verhoging van de genezingskans.
  2. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
  3. Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Versneld resultaat in de strijd tegen kinderkanker is nodig

Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt aan deze ziekte. Ruim 75% geneest, maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie vervelende bijwerkingen ontstaan. De huidige chemo’s zijn dusdanig agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaanbeschadigingen kunnen krijgen.

Nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen

Dankzij de informatie uit genenonderzoek weten we bijna zeker dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om kinderkanker vaker te kunnen genezen en ‘vriendelijker’ te kunnen behandelen. Elk kind dat kanker heeft of krijgt, kan door het onderzoek tijdens én na de behandeling veel meer kwaliteit van leven hebben. Wat is er nodig om dat te laten gebeuren?

Extra geld zet de vaart erin

Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is tegelijkertijd een probleem want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. Vernieuwend onderzoek voor kinderkanker vereist een aanpak die gericht is op specifieke genetische eigenschappen voor kinderkanker. KiKa vraagt voor dit onderzoek extra steun.

De zeven centra en de komst van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

KiKa heeft ervoor gekozen alle zeven academische kindercentra in Nederland te begunstigen. Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten op elkaar afgestemd. Gezamenlijk dekken zij zo een ongekend breed spectrum van de kinderoncologie af.

In 2017 gaan alle zeven centra samenwerken in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een groot deel van het kinderoncologisch onderzoek in Nederland zal dan in het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden.  (Lees hier meer over het Prinses Máxima Centrum) KiKa is groot voorstander van dit centrum en wordt een belangrijke financier van de onderzoeken die hier plaats gaan vinden. Daarnaast zal KiKa onderzoeksvoorstellen van alle academische kindercentra in behandeling blijven nemen en excellente onderzoeken honoreren (lees hier meer over onderzoeken en kwaliteitsbewaking).

KiKa werft fondsen voor:

  • Emma Kinderziekenhuis – AMC Amsterdam
  • Koningin Beatrix Kinderkliniek – UMC Groningen
  • Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden
  • UMC St. Radboud Kinderziekenhuis – Nijmegen
  • Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam – Erasmus MC
  • VU Medisch Centrum Amsterdam
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht